Próchnik na skraju bankructwa?

Spółka Próchnik S.A. jest w trudnej sytuacji finansowej. W trzecim kwartale 2017 roku firma miała 12,34 mln straty przy przychodach na poziomie 41,27 mln. Wartość rynkowa firmy wynosi 17,6 mln zł. 27 marca spółka złożyła wniosek o restrukturyzację. Jak podano w komunikacie spółka wyraża: „głębokie przekonanie, że przy realizacji właściwej strategii i poprawnym zarządzaniu, Próchnik S.A. może być rentowny i zyskiwać na wartości. Postępowanie sanacyjne nie wiąże się z zamiarem uniknięcia spłaty zobowiązań, zarówno wobec dostawców i partnerów, jak i tych wynikających z przeterminowanych obligacji. O ile sąd przychyli się do wniosku o powierzenie bieżącego zarządzania spółką obecnemu zarządowi, naszym głównym celem będzie wzrost wartości spółki wraz ze spłatą jej zobowiązań w możliwie najwyższym stopniu”